ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΥΓΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΥΓΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΝΩΝ

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης του εργαστηρίου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα συστήματα αναλύσεων μας, προστέθηκε  ο Αυτόματος  Αναλυτής Τρυγικής Σταθεροποίησης Criocheck TM .

Η τρυγική σταθεροποίηση και ο έλεγχος της είναι μια από τις σημαντικότερες προεμφιαλωτικές διαδικασίες, αφού διασφαλίζει ότι ο προς εμφιάλωση οίνος δεν θα καταβυθίσει άλατα τρυγικού καλίου ή ασβεστίου στη φιάλη.

Είναι εύκολα κατανοητό ότι οποιαδήποτε παραγωγή ιζήματος στη φιάλη ισοδυναμεί με πολύ μεγάλο κόστος για τον οινοποιό και το κύρος του καθώς θα πρέπει να αποσύρει την παρτίδα από την κατανάλωση.

Ο Αυτόματος  Αναλυτής Τρυγικής Σταθεροποίησης Criocheck TM είναι η αξιόπιστη λύση που θα σας κατευθύνει στην όλη διαδικασία Τρυγικής Σταθεροποίησης του οίνου σας, οικονομικά και με ασφάλεια.

 Το σύστημα παρέχει τις παρακάτω  αναλύσεις:

  • Μini Contact: υπολογίζει την καθίζηση του τρυγικού καλίου εκφράζοντάς τη σε διαφορά αγωγιμότητας (μSiemens). Η διαφορά αυτή και ο ρυθμός πτώσης της, καθορίζει την σταθερότητα του οίνου.
  • Saturation Temperature Αλάτων Τρυγικού Καλίου (Tsatk): Εκφράζει την ελάχιστη θερμοκρασία κατά την οποία το όξινο τρυγικό κάλιο παραμένει διαλυτό στο σταθεροποιημένο κρασί. Η παράμετρος αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την  εκτίμηση της σταθερότητας σε συνδυασμό με το γράφημα της διαφοράς αγωγιμότητας, ειδικά για τους οίνους που εξάγονται.
  • Saturation Temperature Αλάτων Τρυγικού Ασβεστίου (Tsatc): Εκφράζει την ελάχιστη θερμοκρασία κατά την οποία το τρυγικό ασβέστιο παραμένει διαλυτό στο κρασί. Επίσης  εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία για τους οίνους που εξάγονται.

 Το εργαστήριο μας και εγώ προσωπικά είμαστε  στην διάθεση σας, για να σας ενημερώσουμε, πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επιλογή της  οικονομικότερης  και ταυτόχρονα της ασφαλέστερης διαδικασίας σταθεροποίησης του οίνου σας, καθώς και να σας κατευθύνουμε εφόσον το επιθυμείτε κατά την διαδικασία της.

Comments are closed