Νερό

Το νερό είναι βασικό στοιχείο για τη διατήρηση ζωής στον πλανήτη μας. Τόσο το υπόγειο όσο και το επιφανειακό νερό (λίμνες, ποτάμια) χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τo νερό πρέπει να είναι από κάθε άποψη αβλαβές για την Υγεία των ανθρώπων, οργανοληπτικά άμεμπτο και απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και οποιεσδήποτε ουσίες σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Πέρα όμως από την ανθρώπινη κατανάλωση μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύσταση του νερού  όσο αφορά και την χρήση του στην  άρδευση .  Τα ποιοτικά  του χαρακτηριστικά θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ ορισμένων αποδεκτών ορίων, τα οποία αποτελούν τα πρότυπα ποιότητας και θεσπίζονται Νομοθετικά. Τα πρότυπα ποιότητας αυτά, στην Ελλάδα, καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/ 2600/ 2001 που αποτελεί συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/ 83 Ε.Ε.Μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε νερό ύδρευσης, άρδευσης, ποταμίου, λίμνης , θάλασσας, απόβλητα εργοστασίων.  Ανάλογα με την προέλευση του δείγματος  επιλέγουμε  το  κατάλληλο πακέτο αναλύσεων το όποιο θα μπορέσει να μας δώσει το συμπέρασμα για το εάν  ένα νερό είναι ρυπασμένο ή  εάν είναι κατάλληλο προς χρήση και  κατανάλωση  από  τον ανθρώπινο οργανισμό.  Τα παραπάνω προϋποθέτουν την γνώση της κατάλληλης δειγματοληψίας .

Φυσικοχημική ανάλυση νερού

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S.)
 • Σκληρότητες
 • Ανθρακικά (CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
 • Αλκαλικότητα Φ
 • Αλκαλικότητα Η
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Νιτρικά (ΝΟ3-)
 • Νιτρώδη (ΝΟ2-)
 • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)
 • Φωσφορικά (Ρ2Ο5)
 • Φθοριόντα (F-)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Πυριτικά (SiO2)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χλώριο (Cl2)
 • Βόριο (Β)
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας (T.O.C.)
 • B.O.D.
 • C.O.D.
 • Θολερότητα

 

Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού

 • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC
 • Enterococci
 • Coliforms
 • E. Coli
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa

Βαρέα μέταλλα

 • Άργυρος (Ag)
 • Αργίλιο (Al)
 • Αρσενικό (As)
 • Βάριο (Βa)
 • Κάδμιο (Cd)