Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο, εξαιτίας των θρεπτικών και βιολογικών του ιδιοτήτων αποτελεί ένα βασικό συστατικό στο διαιτολόγιο των κατοίκων ορισμένων περιοχών της γης από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Μεγάλο ρόλο παίζει λοιπόν και η σύσταση του,  βάση της οποίας κατατάσσεται και σε κατηγορίες .

Στο ελαιόλαδο πραγματοποιούνται οι βασικές αλλά και εξειδικευμένες αναλύσεις όπως:

  • Οξύτητα
  • Εξασθένιση του φωτός στα 232 nm (K232)
  • Εξασθένιση του φωτός στα 270 nm (K270)
  • ΔΚ
  • Αριθμός υπεροξειδίων
  • Δοκιμές νοθείας.¨
  • Προφίλ λιπαρών οξέων
  • Υπολειματικότητα φυτοφαρμάκων

Μετρήσεις υγρασίας & ελαιοπεριεκτικότητας σε ελαιοπυρήνες.
Μετρήσεις ελαιοπεριεκτικότητας σε απόβλητα ελαιοτριβείων.