Χώμα

Στην Enolab πραγματοποιούμε αναλύσεις χώματος και υπεδάφους για τον προσδιορισμό όλων εκείνων των στοιχείων που επηρεάζουν την θρέψη και ανάπτυξη της κάθε καλλιέργειας. Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σας δίνουμε πρόγραμμα λιπαντικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σας.

Βασικότεροι παράμετροι

 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα (ΕC)
 • pH εδάφους
 • Ολικό ασβέστιο
 • Ενεργό ασβέστιο
 • Οργανική ουσία
 • Κάλιο (υδατοδιαλυτό & ανταλλάξιμο)
 • Νάτριο
 • Φώσφορος (αφομοιώσιμος)
 • Ανόργανο άζωτο (αμμωνιακό & νιτρικό)
 • Ανταλλάξιμο ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Σίδηρος
 • Βόριο
 • Μαγγάνιο
 • ESP
 • Υδατοκορεσμός